Servis i tehnička podrška

PRAVILNA UPOTREBA DIJAMANTNOG ALATA

blog

Dijamantni alat je dizajniran i proizveden za korištenje pod točno određenim uvjetima, čime se osiguravaju najbolji rezultati kao i sigurnost na radu.

Da bi Vam osigurali siguran rad, molimo pročitajte sljedeće napomene proizvođača

PERIFERNA BRZINA

Najvažniji parametar svakog dijamantnog alata.
Kod rezanja uz upotrebu vode brzina rotacije kod rezanja mora odgovarati karakteristikama materijala koji se reže (više materijalima u posebnom članku) kao i promjeru alata.
Kod suhog rezanja također je važno odabrati odgovorajući promjer alata prema specifikacijama

SNAGA

Od velike je važnosti također upotreba strojeva dovoljne snage, čime se osigurava optimalna upotreba alata i maksimizira njegova mogućnost rezanja.

HLAĐENJE

Vrlo je bitno adekvatno hladiti alat za rezanje.
KOd rezanja uz upotrebu vode mora se osigurati konstantan protok hladne vode između alata i površine koja se reže. Time se hladi alat te se uklanja višak materijala.
KOd rezanja na suho do hlađenja dolazi hlađenjem zrakom što se postiže podizanjem alata sa površine koja se reže i ostavljanjem u praznome hodu nekoliko sekundi.

SIGURNOST

Dijamantni alat je siguran, brz i pouzdan ukoliko se pravilno upotrebljava i provjerava:

PREGLED EVENTUALNIH OŠTEĆENJA
Pregledajte vizualno postoje li mehanička oštećenja. Ukoliko dođe do njihove pojave potrebno je zamijeniti cijeli disk. Također provjerite da li je došlo do savijanja tijela diska te da li disk dotiče bilo koji dio stroja osim prihvatnog dijela.

PRAVILNO MONTIRANJE ALATA
Prilikom montiranja na stroj alat treba postaviti na očišćeni prihvat (i manje količine nečistoće mogu sudjelovati u disbalansu alata), te provjeriti da li je alat adekvatno učvršćen za prihvat.

UPOTREBA ZAŠTITNIH SREDSTAVA
Uvijek koristite zaštitna sredstva na radu