Servis i tehnička podrška

UPUTSTVO ZA RAD SA DIJAMANTNIM DISKOVIMA ZA SUHO REZANJE

blog

UPUTSTVO ZA RAD SA DIJAMANTNIM DISKOVIMA ZA SUHO REZANJE (DOWNLOAD)

uputstva-infografika-suho-web

 

 • PAŽNJA!
 • PRIJE UPOTREBE PROČITATI PRILOŽENA UPUTSTVA!
 • Obavezno je poštivanje uputa isporučitelja. Provjeriti da li je tip diska prikladan za materijal koji želite rezati.
 • Disk se mora okretati u smjeru strelice.
 • Koristiti steznu prirubnicu od 70-100 mm promjera.
  Promjer rupe na disku mora odgovarati osovini. (H7)
 • Disk tako ugraditi da ne dođe do visinskih ili bočnih udara. Osovinu i prirubnicu provjeriti prije ugradnje diska.
  (po potrebi očistiti).
 • Obavezno poštivati sigurnosne propise, odredbe o zaštiti na radu, te obavezno koristiti zaštitni okvir za disk.
 • Disk mora biti postavljen paraleleno sa smjerom rezanja. Izbjegavati preopterećenje diska.
 • Pri rezanju izbjegavati veliki pritisak, naglo započinjanje i udarce.
 • Kod upotrebe reznih diskova s čvrsto montiranom zateznom prirubnicom potrebno je nakon kratke upotrebe dotegnuti ibusom vijke.
 • U slučaju jakog zagrijavanja dijamantnog diska prekinuti rad kako bi se disk na uključenom stroju ohladio.
 • Materijal koji režete mora biti položen i učvršćen.
 • Kod nestručnog korištenja diska ne uvažavamo garanciju. Reklamacije uvažavamo samo do iskoristivosti dijamantnog obloga do 1 mm.

UZ PRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA
GARANTIRAMO VAM SIGURAN RAD UZ VELIKI UČINAK REZANJA.

U slučaju bili kakvih nejasnoća kontaktirati proizvođača