Servis i tehnička podrška

UPUTSTVO ZA RAD SA DIJAMANTNIM DISKOVIMA ZA REZANJA ASFALTA I BETONA

blog

UPUTSTVA ZA RAD SA DIJAMANTNIM DISKOVIMA ZA REZANJE ASFALTA I BETONA (DOWNLOAD)

 

uputstva-infografikaPAŽNJA!

 • PRIJE UPOTREBE PROČITATI PRILOŽENA UPUTSTVA!
 • Obavezno je poštivanje uputa isporučitelja. Provjeriti da li je tip diska prikladan za materijal koji želite rezati.
 • Disk se mora okretati u smjeru strelice.
 • Promjer rupe na disku mora odgovarati osovini. (H7)
 • Disk tako ugraditi da ne dođe do visinskih ili bočnih udara. Osovinu i prirubnicu provjeriti prije ugradnje diska.
  (po potrebi očistiti).
 • Odgovarajućim alatom izvršiti pritezanje prirubnice uz disk.
 • Obavezno poštivati sigurnosne propise, odredbe o zaštiti na radu, te obavezno koristiti zaštitni okvir za disk.
 • Provjeriti da li disk ima dovoljan dotok vode.
 • Disk mora biti postavljen paraleleno sa smjerom rezanja. Izbjegavati preopterećenje diska.
 • Pri rezanju izbjegavati veliki pritisak, naglo započinjanje i udarce.
 • U slučaju nestanka vode prekinuti rad jer bi moglo doći do oštećenja diska.
 • Kod nestručnog korištenja diska ne uvažavamo garanciju.

UZ PRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA
GARANTIRAMO VAM SIGURAN RAD UZ VELIKI UČINAK REZANJA.

U slučaju bili kakvih nejasnoća kontaktirati proizvođača